Magtech AS

Magtech AS je proizvajalec napetostnih stabilizatorjev in transformatorjev, ki brezstopenjsko krmilijo napetost glede na željo uporabnika. Unikatna tehnologija je uporabljena v večih področjih distribucije električne energije in industrije, na kopnem in morju. Tehnologija je preprosta, robustna in omogoča zmanjševanje stroškov.
Več na o NN stabilizatorju:

Produkti MVB

Ostale rešitve s tehnologijo MVB:

Stabilizacija v 20kV SN omrežju (angleško)
Stabilizacija NN omrežja, z priključenimi razpršenimi viri (fotovoltaika, vetrne elektrarne…)

Članki:

Napetostni stabilizator za NN omrežja – delovanje in rezultati

Praktična spoznanja in ugotovitve o načrtovanju vgradnje in rezultatih delovanja NN stabilizatorja MVB na temelju devetletnih izkušenj

P