SIOB ločilniki

Ločilniki s selektivnim izklopom ob breznapetostni pavzi(SIOB)

RL serija bremenskih ločilnikov lahko obratuje kot SIOB ločilniki. To pomeni, da lahko avtomatsko izolirajo okvarjen segment daljnovoda v kombinaciji z višjeležečim odklopnikom. Za dosego takšne funkcionalnosti tipa tokove in napetosti na vseh treh fazah in šteje prekinitve višjeležečega odklopnika(breznapetostna pavza med APV). Ko odklopnik doseže prednastavljeno število prekitnitev, krmilnik odpre stikalo med breznapetostno pavzo in izolira nižjeležečo okvaro. Logika delovanja SIOB ločilnikov je najlažje razložljiva z uporabo časovnega diagrama.
Prvo, kaj se zgodi, če se okvara pojavi v prvem segmentu(sect 1)?

Odklopnik F, bo izklopil v definitvni izpad, odostal prt, SIOB ločilniki pa ne bodo spreminjali stanja.

Ko se okvara pojavi v drugem segmentu(sect 2), bo odklopnik izklopil, sprožil APV cikel(2 poskusa), preden se bo ločilnik S1 izklopil in izoliral okvaro. Tretji APV odklopnika je uspešen in vrne napajanje do ločilnika S1. Odklopnik F resetira sekvenco po nastavljenem času.
Okvara v tretjem segmentu(sect 3) povzroči izklop odklopnika F in sproži APV(1 poskus) preden ločilnik S2 izklopi in izolira okvaro. Oba SIOB ločilnika štejeta breznapetostne pavze. Po drugem APV, se napajanje vrne do ločilnika S2. Odklopnik F in ločilnik S1 resetirata sekvenco po nastavljenem času.