Avtomatski preklop (ACO – automatic changeover)

Shema avtomatskega preklopa omogoča dobavo energije z dveh virov. Takšna shema je običajno uporabljena za kritične odjemalce, kot npr. bolnišnica, da se zagotovi, da je sekundarni vir energije vedno na voljo  v primeru izpada. Takšne sheme potrebujejo stikala z dokazano zanesljivostjo in določeno stopnjo avtomatizacije s katero se izloči potreba po operaterju za preklop. 

Vgrajeni napetostna tipala v ponudbi naših odklopnikov in SIOB ločilnikov, pomenijo da se lahko stroškovno učinkovito in zanesljivo, takšna  preklopna shema vgradi, kjer je zagotavljanje neprekinjenega napajanja vitalnega pomena.

Na primarnem napajalnem vodu je postavljen odklopnik. Ta je nastavljen kot nadrejeni  (master) in je normalno sklenjen. 

Sekundarni vod je povezan preko normalno odprtega SIOB stikala, ki je podrejen (slave).

Stikali komunicirata preko ACO komunikacijske povezave. To omogoča nadrejeni napravi, da nadzira razpoložljivost napajanja in pošilja komande podrejeni napravi.

Statusni podatki se lahko po potrebi pošiljajo v nadzorni center preko DNP3 protokola.

Kadar napajanje na primarnem vodu izpade zaradi okvare, krmilnik nadrejene naprave avtomatsko izklopi odklopnik in pošlje komando SIOB ločilniku za vklop. 

Sekvenca preklopi porabnika na sekundarni vir napajanja. Ko nadrejena naprava zazna, da je na primarnem vodu napaka odstranjena in je napajanje povrnjeno, avtomatsko vrne stanje v normalno konfiguracijo.

V primeru nižjeleče okvare za odklopnikom, bo odklopnik izklopil v definitivni izklop, preklop napajanja se ne bo izvšil, podrejena naprava pa ostane izklopljena.