Avtomatizacija zanke

Kako zmanjšati uporabnikove izgubljene minute?

Avtomatizacija zanke je rešitev za avtomatizacijo distribucijskih sistemov, s katero se napajanje uporabnikov povrne v najkrašjem možnem čas.

Z uporabo standardnih lastnosti odklopnikov, shema avtomatizacije zanke prilagodi zaščitne nastavitve, segmentira okvare, zmanjša prizadeta območja in povrne napajanje brez komunikacij ali posredovanja dispečerjev.

Avtomatizacija zanke avtomatsko prilagodi prizadeti vod, kadar je na voljo alternativni vir napajanja. Alternativni vir je običajno sekundarni vod, povezan z normalno odprto točko. Stikalo v normalno odprti točki, ki povezuje oba voda,  se imenuje povezovalno stikalo. Stikalo, ki je najbljižje RTP je daljnovodno stikalo ostali pa so povezovalna stikala.

Vsako stikalo v shemi avtomatizacije zanke, je programirano tako, da sledi pravilom, ki so specifični, glede na lokacijo v omrežju.

Komunikacija v omrežju z avtomatizacijo zanke ni potrebna. Napajanje neprizadetim delom omrežja se vzpostavi z zaznavanjem napetosti na obeh straneh(določitev izpada napetosti), z logičnimi pravili(specifičnimi za stikalo glede na lokacijo), ki določijo ukrepe stikala in uporabniško nastavljeno zakasnitivijo(zakasnitev prenastavitve stikala ob potrebi).

Diagram na desni prikazuje osnovno konfiguracija omrežja z avtomatizacijo zanke.

Rekonfiguracija osnovnega omrežja poteka po sledečih postopkih:

  • Daljnovodno stikalo - izklopi, ko zazna izpad napajanja iz smeri RTP
  • Vmesno stikalo - ko izgubi napajanje, krmilnik spremeni smer delovanja zaščite, v pričakovanju pretoka energije v obratni smeri
  • Normalno odprta točka - ko zazna izpad napajanja na eni strani, stikalo vklopi.