Avtomatizacija SN

Ponudniki električne energije so pod velikim pritiskom, da zmanjšajo število izpadov napajanja in izboljšajo kvaliteto dobave uporabnikom. Tradicionalne zaščitne sheme, ki uporabljajo sisteme z avtomatskimi odklopniki, drastično izboljšajo razpoložljivost energije preko daljnovodov. Za nadaljne izboljšanje dobave energije je potrebno dvigniti nivo naprednosti avtomatizacije nadzemnih daljnovodov.

Za dosego stalnega razvoja in izboljšav, je potrebno sodelovanje z dobavitelji. Nu-Lec v tesno sodeluje z dobavitelji električne energije, da razvija in izboljšuje rešitve za zmanjševanje izpadov. Rešitve so osredotočene na:

  • skrajševanje trajanja izpadov
  • zmanjševanje posledic trajnih izpadov
  • zmanjšavanje časa povrnitve v normalno stanje po okvari
Avtomatizacija zanke je razvita za sisteme, kjer je na voljo alternativni vir napajanja. Avtomatski preklop hitro povrne napajanje kritičnim uporabnikom, kot npr. bolnišnice. SIOB ločilniki izboljšajo segmentiranje voda in nadaljnje zmanjšajo vpliv trajnih okvar. Za izboljšavo odzivnih časov je razvit sistem alarmiranja spremembe stanja, ki je vključen v programski opremi WSOS. Ta funkcija kontaktira in opozori operaterja o nenormalnen stanju omrežja.
WSOS se uporablja tudi za prenos in analizo podatkov stikala in za daljinski nadzor stikal preko komunikacijske povezave.
Več o napredni avtomatizaciji si poglejte v spodnji brošuri:
MV Overhead FeederAutomation Sophistication (angleško)
Več o Nu-Lec proizvodih…