Ozemljevanje nevtralne točke transformatorja

Aplikacija enopolnega odklopnika W27 v nevtralni ozemljitveni točki transformatorja  v povezavi z rezonančno (Petersenovo) dušilko

V omrežjih s prehodno nizkoohmsko ozemljitvijo nevtralne točke (PNONT), se za kompenzacijo kapacitivnih tokov, nastalih zaradi dolgih vodnikov, ki stečejo v primeru enofaznega zemeljskega stika (EZS), uporablja resonančno dušilko. Resonačna dušilka je vgrajena v nevtralno točko transformatorja in kompenzira nastale kapacitivne tokove. V primeru prehodnega EZS, se lok na mestu okvare zaradi majhnega preostalega toka ugasne. Če pa je tip okvare trajen, se paralelno k resonančni dušilki z odklopnikom Nu-Lec W27 priklopi upor in sistem preide na obratovanje z nizkoohmsko ozemljeno nevtralno točko. S tem se zagotovijo pogoji za delovanje obstoječih zemeljskostičnih zaščit, ki odklopijo okvarjen vod.
Regulator nadzira in krmili resonančno dušilko in odklopnik upora Nu-Lec W27. Osnovne  funkcije regulatorja so uglaševanje dušilke (pomik jedra) glede na razmere (VIŠE, NIŽE) ter vklop ali izklop upora preko odklopnika. Odklopnik Nu-Lec W27 služi za prehod iz kompenziranega omrežja v omrežje z nizkoohmsko ozemljitvijo nevtralne točke.
Članki: 

Ozemljevanje nevtralne točke transformatorja (angleško)