Firma: Altens, družba za tehniko in inženiring d.o.o.
Skrajšana firma: Altens d.o.o.
Sedež: Ljubljana, Kotnikova 34, SI-1000 Ljubljana
Tel.: +386 (0)1 232 21 47
Fax.: +386 (0)1 232 21 48
e-mail: info[at]altens.si
ID DDV: SI87002213
SKB banka
TRR / IBAN: 03171-1001195216 / SI56 0317 1100 1195 216
Banka: SWIFT / BIC koda banke: SKBASI2X
Matična št.: 2347563000
Vpis v sodni register: 21.11.2007
SKD: M71.129 – Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
Direktor: Darko Lestan, univ. dipl. inž. el.