ADVC krmilnik s funkcionalnostjo lociranja okvare (distance to fault)

ADVC Krmilnik sedaj tudi s funkcionalnostjo lociranja okvare (distance to fault).

Zaradi izpostavljenosti so nadzemni vodi dovzetni za različne vrste okvar, npr. padec ascveje ali drevesa, sneg, ptice. Iskanje mesta okvare je velikokrat težko in dolgotrajno opravilo. Krmilnik ADVC sedaj ponuja rešitev, ki skrajša lociranje okvare in s tem bistveno pripomore k krajšim izpadom napajanja.

Algoritem Fault locator v krmilniku poda tip okvare, okvarjene faze, razdaljo od krmilnika do okvare in v primeru zemeljskostične okvare poda tudi impedanco le-te. Algoritem opravi izračun na podlagi simetričnih komponent, te so pa izračunane na podlagi meritev vseh treh tokov in faznih napetosti.

Podatki o tipu okvare, prizadetih fazah, razdalji in impedanci okvare se lahko preko komunikacijskih protokolih pošilja v DCV.

Fault locator

Comments are closed.